Dump of STRINGTABLE #9 (strings 128..143)

STRINGTABLE #9 (strings 128..143)
Compare with English (United States) >>
128 "Kunne ikke opprette ny mappe: Tilgang nektet."
129 "Klarte ikke opprette ny mappe"
130 "Bekreft filsletting"
131 "Bekreft sletting av mappe"
132 "Vil du virkelig slette %1?"
133 "Vil du virkelig slette disse %1 elementene?"
134 "Bekreft overskriving av fil"
135 "Denne mappen inneholder allerede en fil med navn %1.\n
\n
Vil du erstatte den?"
136 "Vil du virkelig slette valgte element(er)??"
137 "Vil du virkelig legge %1 og alt innholdet i papirkurven?"
138 "Vil du virkelig legge %1 i papirkurven?"
139 "Vil du virkelig legge disse %1 valgte elementene i papirkurven?"
140 "Elementet %1 kan ikke legges i papirkurven. Vil du slette det i stedet?"
141 "Denne mappen inneholder allerede en mappe med navn %1.\n
\n
Hvis filene i mappen du kopierer til heter det samme som filene i mappen du\n
kopierer fra, vil disse bli erstattet. Ønsker du fortsatt å flytte eller kopiere\n
denne mappen?"
142 "Ny mappe"
143 "Wine Kontrollpanel"