Dump of STRINGTABLE #17 (strings 256..271)

STRINGTABLE #17 (strings 256..271)
Compare with English (United States) >>
256 "Wine er fri programvare; du kan distribuere det og/eller endre det i henhold til vilkårene i GNU Lesser General Public License, utgitt av Free Software Foundation; enten versjon 2.1 av Lisensen, eller (hvis du ønsker det) en nyere versjon.\n
\n
Wine utgis i håp om at det er nyttig, men UTEN ENHVER GARANTI; uten engang den antydede garantien om HANDELSEGNETHET eller EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. Se GNU Lesser General Public License for flere detaljer.\n
\n
Du skal ha mottatt et eksemplar av GNU Lesser General Public License sammen med dette programmet; hvis ikke, skriv til: Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
257 "Lisensbetingelser"
258 empty
259 empty
260 empty
261 empty
262 empty
263 empty
264 empty
265 empty
266 empty
267 empty
268 empty
269 empty
270 empty
271 empty