Dump of STRINGTABLE #78 (strings 1232..1247)

STRINGTABLE #78 (strings 1232..1247)
Compare with English (United States) >>
1232 "CA-kompromiss"
1233 "Tilslutning endret"
1234 "Erstattet"
1235 "Operasjonen opphørte"
1236 "Sertifikatet er holdt tilbake"
1237 "Finansiell informasjon="
1238 "Tilgjengelig"
1239 "Ikke tilgjengelig"
1240 "Møter kriterier="
1241 "Ja"
1242 "Nei"
1243 "Digital signatur"
1244 "Kan ikke tilbakekalles"
1245 "Nøkkelkryptering"
1246 "Datakryptering"
1247 "Nøkkel-avtale"