Dump of STRINGTABLE #70 (strings 1104..1119)

STRINGTABLE #70 (strings 1104..1119)
Compare with English (United States) >>
1104 "Hent CRL"
1105 "Gjenoppliv forespørsel"
1106 "Spørring venter"
1107 "Liste over tiltrodde sertifikater"
1108 "Arkivert nøkkelsertifikat-hash"
1109 "Privat nøkkelbrukperiode"
1110 "Klientinformasjon"
1111 "Tjenerautentisering"
1112 "Klientautentisering"
1113 "Kodesignering"
1114 "Sikker e-post"
1115 "Tidsstempling"
1116 "Microsoft tillitslistesignering"
1117 "Microsoft tidsstempling"
1118 "IP-sikkerhetsendesystem"
1119 "IP-sikkerhetstunnel-terminering"