Dump of STRINGTABLE #69 (strings 1088..1103)

STRINGTABLE #69 (strings 1088..1103)
Compare with English (United States) >>
1088 "Forrige CA-sertifikat-hash"
1089 "Virtuelt basis-CRL-nummer"
1090 "Neste CRL-utgiving"
1091 "CA-krypteringssertifikat"
1092 "Agent for gjenoppretting av nøkler"
1093 "Informasjon om sertifikatmal"
1094 "Selskap-rot-OID"
1095 "Tullesignerer"
1096 "Kryptert privat nøkkel"
1097 "Publiserte CRL-plasseringer"
1098 "Håndhev sertifikatlenkepolitikk"
1099 "Transaksjons-id"
1100 "Gjeldende sender"
1101 "Gjeldende mottaker"
1102 "Reg info"
1103 "Hent sertifikat"