Dump of STRINGTABLE #68 (strings 1072..1087)

STRINGTABLE #68 (strings 1072..1087)
id Norwegian (Bokmal) English (United States)
1072 "Distribusjonspunkter for kryss-sertifikat" "Cross-Certificate Distribution Points"
1073 "Framgangsmåter for programmer" "Application Policies"
1074 "Framgangsmåtekartlegginger for programmer" "Application Policy Mappings"
1075 "Framgangsmåtebegrensninger for programmer" "Application Policy Constraints"
1076 "CMC-data" "CMC Data"
1077 "CMS-svar" "CMC Response"
1078 "Usignert CMC-forespørsel" "Unsigned CMC Request"
1079 "CMC-statusinformasjon" "CMC Status Info"
1080 "CMC-utvidelser" "CMC Extensions"
1081 "CMC-egenskaper" "CMC Attributes"
1082 "PKCS 7 Data" "PKCS 7 Data"
1083 "PKCS 7 Signert" "PKCS 7 Signed"
1084 "PKCS 7 Innpakket" "PKCS 7 Enveloped"
1085 "PKCS 7 Signert Innpakket" "PKCS 7 Signed Enveloped"
1086 "PKCS 7 Fordøyet" "PKCS 7 Digested"
1087 "PKCS 7 Kryptert" "PKCS 7 Encrypted"