Dump of STRINGTABLE #67 (strings 1056..1071)

STRINGTABLE #67 (strings 1056..1071)
Compare with English (United States) >>
1056 "Serienummer"
1057 "CA-versjon"
1058 "Kryss CA-versjon"
1059 "Serienummer for serialisert signatur"
1060 "Hovednavn"
1061 "Windows produktoppdatering"
1062 "Innrullerings-navneverdipar"
1063 "OS-versjon"
1064 "Innrullerings-CSP"
1065 "CRL-nummer"
1066 "Delta CRL-indikator"
1067 "Utsteder distribusjonspunkt"
1068 "Nyeste CRL"
1069 "Navnebegrensninger"
1070 "Framgangsmåtekartlegginger"
1071 "Framgangsmåtebegresninger"