Dump of STRINGTABLE #65 (strings 1024..1039)

STRINGTABLE #65 (strings 1024..1039)
id Norwegian (Bokmal) English (United States)
1024 "Støttede S/MIME-typer" "S/MIME Capabilities"
1025 "Fortrekk signert data" "Prefer Signed Data"
1026 "CPS" "CPS"
1027 "Brukervarsel" "User Notice"
1028 "Protokoll for online sertifikatstatus" "On-line Certificate Status Protocol"
1029 "Utsteder for sertifiseringsautoritet" "Certification Authority Issuer"
1030 "Navn på sertifiseringsmal" "Certification Template Name"
1031 "Sertifikattype" "Certificate Type"
1032 "Sertifikatmangfold" "Certificate Manifold"
1033 "Netscape sertifikattype" "Netscape Cert Type"
1034 "Netscape basis-URL" "Netscape Base URL"
1035 "Netscape tilbakekallings-URL" "Netscape Revocation URL"
1036 "Netscape CA-tilbakekallings-URL" "Netscape CA Revocation URL"
1037 "Netscape sertifikatfornyings-URL" "Netscape Cert Renewal URL"
1038 "Netscape CA-politikk-URL" "Netscape CA Policy URL"
1039 "Netscape SSL-tjenernavn" "Netscape SSL ServerName"