Dump of STRINGTABLE #64 (strings 1008..1023)

STRINGTABLE #64 (strings 1008..1023)
Compare with English (United States) >>
1008 "Identifiserer for emnenøkkel"
1009 "CRL-grunnkode"
1010 "CRL-distribusjonspunkter"
1011 "Forbedret nøkkelbruk"
1012 "Myndighet-informasjonstilgang"
1013 "Sertifikatutvidelser"
1014 "Neste oppdateringsplassering"
1015 "Ja eller nei-tillit"
1016 "E-postadresse"
1017 "Ustrukturert navn"
1018 "Innholdstype"
1019 "Meldingssammendrag"
1020 "Signeringstidspunkt"
1021 "Tellersymbol"
1022 "Utfordre passord"
1023 "Ustrukturert adresse"