Dump of MENU #265

MENU #265
Compare with English (United States) >>
0 "&Bestand"
256 "&Nieuw..."
257 "&Openen\tEnter"
258 "&Verplaatsen...\tF7"
259 "&Kopiëren...\tF8"
260 "Ver&wijderen\tDel"
261 "&Eigenschappen\tAlt+Enter"
0 SEPARATOR
263 "&Uitvoeren..."
0 SEPARATOR
264 "Windows &afsluiten"
0 "&Opties"
272 "&Automatisch rangschikken"
273 "Ge&minimaliseerd starten"
275 "&Instellingen opslaan bij afsluiten"
0 "&Venster"
288 "&Trapsgewijs\tShift+F5"
289 "&Naast elkaar\tShift+F4"
290 "&Pictogrammen schikken"
0 "&Help"
305 "Help-onder&werpen\tF1"
322 "&Over Programmabeheer"