Dump of STRINGTABLE #5 (strings 64..79)

STRINGTABLE #5 (strings 64..79)
Compare with English (United States) >>
64 "Naamgevingsfout"
65 "Schending objectklassedefinitie"
66 "Niet toegestaan op niet-eindknopen"
67 "Niet toegestaan op RDN"
68 "Bestaat reeds"
69 "Geen objectklassemodificaties"
70 "Resultaten te groot"
71 "Betreft meerdere DSA's"
72 empty
73 empty
74 empty
75 empty
76 empty
77 empty
78 empty
79 empty