Dump of STRINGTABLE #7 (strings 96..111)

STRINGTABLE #7 (strings 96..111)
Compare with English (United States) >>
96 empty
97 empty
98 empty
99 empty
100 empty
101 "Voeg een nieuw %s object in uw document in"
102 "Voeg de inhoud van het bestand als object in uw document in, zodat u het later kunt bewerken met het programma waarmee u het heeft gemaakt."
103 "Bladeren"
104 "Het bestand is geen geldig OLE bestand. De registratie is mislukt."
105 "Toevoegen"
106 empty
107 empty
108 empty
109 empty
110 empty
111 empty