Dump of STRINGTABLE #497 (strings 7936..7951)

STRINGTABLE #497 (strings 7936..7951)
Compare with English (United States) >>
7936 "Eigenschap kan niet zowel accessors als een waarde hebben"
7937 empty
7938 empty
7939 empty
7940 empty
7941 empty
7942 empty
7943 empty
7944 empty
7945 empty
7946 empty
7947 empty
7948 empty
7949 empty
7950 empty
7951 empty