Dump of DIALOG #1000

DIALOG #1000
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 320, 220
STYLE 0x48c00040
EXSTYLE 0x0
CAPTION "Algemeen"
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Homepage", 65535, 128, 0x50000007, 4, 4, 312, 56, 0x0
    CONTROL "Hier kunt u het adres kiezen dat gebruikt wordt als uw startpagina.", 65535, 130, 0x50020000, 10, 14, 300, 10, 0x0
    CONTROL "", 1000, 129, 0x50810080, 10, 26, 300, 12, 0x0
    CONTROL "&Huidige pagina", 1001, 128, 0x50010000, 58, 42, 80, 14, 0x0
    CONTROL "&Standaardpagina", 1002, 128, 0x50010000, 144, 42, 80, 14, 0x0
    CONTROL "&Lege pagina", 1003, 128, 0x50010000, 230, 42, 80, 14, 0x0
    CONTROL "Browsegeschiedenis", 65535, 128, 0x50000007, 4, 66, 312, 42, 0x0
    CONTROL "U kunt tijdelijke opgeslagen pagina's, cookies en andere data verwijderen.", 65535, 130, 0x50020000, 10, 76, 300, 10, 0x0
    CONTROL "Bestanden &wissen...", 1004, 128, 0x50010000, 144, 90, 80, 14, 0x0
    CONTROL "&Instellingen...", 1005, 128, 0x50010000, 230, 90, 80, 14, 0x0