Dump of STRINGTABLE #66 (strings 1040..1055)

STRINGTABLE #66 (strings 1040..1055)
Compare with English (United States) >>
1040 "De ingegeven OID bestaat reeds."
1041 "Selecteer certificatenopslag"
1042 "Selecteer aub. een certificatenopslag."
1043 "Certificaat importeerhulp"
1044 "Het bestand bevat objecten die niet voldoen aan de opgegeven criteria. Selecteer a.u.b. een ander bestand."
1045 "Bestand om te importeren"
1046 "Specificeer het bestand dat u wilt importeren."
1047 "Certificatenopslag"
1048 "Certificatenopslagen zijn verzamelingen van certificaten, certificaat terugroeplijsten en certificaat vertrouwenslijsten."
1049 "X.509 Certificaat (*.cer; *.crt)"
1050 "Persoonlijke informatie uitwisseling (*.pfx; *.p12)"
1051 "Certificaat terugroeplijst (*.crl)"
1052 "Certificaat vertrouwenslijst (*.stl)"
1053 "Microsoft seriële certificatenopslag (*.sst)"
1054 "CMS/PKCS #7 berichten (*.spc; *.p7b)"
1055 "Alle bestanden (*.*)"