Dump of STRINGTABLE #76 (strings 1200..1215)

STRINGTABLE #76 (strings 1200..1215)
Compare with English (United States) >>
1200 "Selecteer een lettergrootte tussen %1!d! en %2!d! punten."
1201 "Op&slaan"
1202 "Op&slaan in:"
1203 "Opslaan"
1204 "Opslaan als"
1205 "Open bestand"
1206 "Map Kiezen"
1207 "De lettergrootte moet een nummer zijn."
1208 empty
1209 empty
1210 empty
1211 empty
1212 empty
1213 empty
1214 empty
1215 empty