Dump of STRINGTABLE #2051 (strings 32800..32815)

STRINGTABLE #2051 (strings 32800..32815)
Compare with English (United States) >>
32800 "Kehottaa valittuja tehtäviä sulkeutumaan"
32801 "Vaihtaa valitun tehtävän prosessiin"
32802 "Palauttaa Tehtävienhallinnan piilosta"
32803 empty
32804 empty
32805 "Poistaa prosessin järjestelmästä"
32806 "Poistaa prosessin ja kaikki sen jälkeläiset järjestelmästä"
32807 "Liittää virheenkorjaimen tähän prosessiin"
32808 "Kontrolloi, millä suorittimilla prosessia voidaan ajaa"
32809 "Asettaa prosessin prioriteettiluokkaan REAALIAIKAINEN"
32810 "Asettaa prosessin prioriteettiluokkaan KORKEA"
32811 "Asettaa prosessin prioriteettiluokkaan NORMAALIA KORKEAMPI"
32812 "Asettaa prosessin prioriteettiluokkaan NORMAALI"
32813 "Asettaa prosessin prioriteettiluokkaan NORMAALIA MATALAMPI"
32814 "Asettaa prosessin prioriteettiluokkaan MATALA"
32815 "Hallitsee virheenkorjauskanavia"