Dump of DIALOG #114

DIALOG #114
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 317, 143
STYLE 0x80c00040
EXSTYLE 0x0
CAPTION "Ohjattu varmenteen vienti"
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Jos valitset yksityisen avaimen viennin, myöhemmällä sivulla kysytään salasanaa sen suojaamiseksi.", 65535, 130, 0x50020000, 21, 1, 195, 25, 0x0
    CONTROL "Haluatko viedä yksityisen avaimen?", 65535, 130, 0x50020000, 21, 27, 195, 10, 0x0
    CONTROL "&Kyllä, vie yksityinen avain", 2912, 128, 0x50010009, 31, 36, 200, 12, 0x0
    CONTROL "&Ei, älä vie yksityistä avainta", 2913, 128, 0x50010009, 31, 48, 200, 12, 0x0
    CONTROL "", 2914, 130, 0x50020000, 21, 60, 200, 24, 0x0