Dump of DIALOG #109

DIALOG #109
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 317, 143
STYLE 0x80c00040
EXSTYLE 0x0
CAPTION "Ohjattu varmenteen tuonti"
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Wine voi valita varmennesäilön automaattisesti, tai voit valita itse sijainnin varmenteille.", 65535, 130, 0x50020000, 21, 1, 220, 25, 0x0
    CONTROL "Valitse varmennesäilö &automaattisesti", 2703, 128, 0x50010009, 31, 28, 220, 12, 0x0
    CONTROL "&Käytä kaikille varmenteille seuraavaa säilöä:", 2704, 128, 0x50010009, 31, 42, 220, 12, 0x0
    CONTROL "", 2705, 129, 0x50810800, 44, 61, 185, 14, 0x0
    CONTROL "&Selaa...", 2706, 128, 0x50010000, 236, 61, 60, 14, 0x0