Dump of MENU #102

MENU #102
Compare with English (United States) >>
0 "&Soubor"
101 "&Otevřít\tEnter"
106 "&Přesunout...\tF7"
107 "&Kopírovat...\tF8"
108 "&Smazat\tDel"
109 "Př&ejmenovat..."
57656 "V&lastnosti\tAlt+Enter"
0 SEPARATOR
105 "&Spustit..."
0 SEPARATOR
111 "V&ytvořit adresář..."
0 SEPARATOR
115 "&Konec"
0 "&Disk"
252 "Připojit síťovou jed&notku..."
253 "O&dpojit síťovou jednotku"
0 "&Zobrazit"
414 "Rozdě&lení"
0 SEPARATOR
401 "&Jméno"
402 "&Detaily všech souborů"
0 SEPARATOR
404 "&Třídit podle jména"
405 "Třídit &podle typu"
406 "Třídit podle &velikosti"
407 "Třídit podle &data"
0 SEPARATOR
409 "Třídit dle..."
0 "&Nastavení"
510 "&Písmo..."
0 SEPARATOR
508 "&Panel nástrojů"
507 "&Panel zařízení"
503 "&Stavový řádek"
32772 "&Celá obrazovka\tCtrl+Shift+S"
0 SEPARATOR
511 "Před ukončením uložit na&stavení"
0 "&Okno"
57648 "Nové &okno"
57650 "Kaskádování\tCtrl+F5"
57651 "Uspořádat &horizontálně"
57652 "Uspořádat &vertikálně\tCtrl+F4"
57649 "Seřadit &ikony"
1704 "&Obnovit\tF5"
0 "&Nápověda"
57670 "&Obsah\tF1"
1803 "O &aplikaci Wine Správce souborů"