Dump of STRINGTABLE #64 (strings 1008..1023)

STRINGTABLE #64 (strings 1008..1023)
Compare with English (United States) >>
1008 "Řádek v dávkovém zpracování je možná zkrácen. Použití:\n"
1009 "Doposud neimplementováno\n
\n"
1010 "Chybějící argument\n"
1011 "Chyba syntaxe\n"
1012 "%1: Soubor nebyl nalezen\n"
1013 "Pro %1 není k dispozici nápověda\n"
1014 "Cíl určený, v GOTO, nebyl nalezen\n"
1015 "Aktuální datum je %1\n"
1016 "Aktuální čas je %1\n"
1017 "Zadejte nový čas: "
1018 "Zadejte nové datum: "
1019 "Proměnná prostředí %1 není definovaná\n"
1020 "Otevření „%1“ se nezdařilo\n"
1021 "Nelze volat označení dávky vně dávkového skriptu\n"
1022 "V"
1023 "Smazat %1?"