Dump of STRINGTABLE #3 (strings 32..47)

STRINGTABLE #3 (strings 32..47)
Compare with English (United States) >>
32 "Tento formát není podporován nebo nemůže být přeložen. Použijte funkci Capabilities k určení podporovaného formátu."
33 "Nemohu provést tuto operaci dokud jsou data přehrávána. Zresetujte multimediální zařízení nebo vyčkejte na konec přehrávání."
34 "Wave hlavička nebyla připravena. Použijte funkci Prepare k její konstrukci a pak to zkuste znovu."
35 "Nemohu otevřít zařízení bez použití příznaku WAVE_ALLOWSYNC. Použijte ho a zkuste to znovu."
36 empty
37 empty
38 empty
39 empty
40 empty
41 empty
42 empty
43 empty
44 empty
45 empty
46 empty
47 empty