Dump of STRINGTABLE #22 (strings 336..351)

STRINGTABLE #22 (strings 336..351)
id Czech (Neutral) English (United States)
336 "Formáty času "song pointer" a SMPTE jsou vzájemně výlučné. Nemůžete je použít současně." "The time formats of the "song pointer" and SMPTE are mutually exclusive. You can't use them together."
337 "The specified MIDI port is already in use. Wait until it is free, and then try again." "The specified MIDI port is already in use. Wait until it is free, and then try again."
338 "Toto MIDI zařízení není nainstalováno v systému. Nainstalujte ho v Ovládacím panelu na záložce Driver." "The specified MIDI device is not installed on the system. Use the Drivers option from the Control Panel to install a MIDI device."
339 "Současné nastavení MIDI mapperu se odkazuje na MIDI zařízení nepřítomné v systému." "The current MIDI Mapper setup refers to a MIDI device that is not installed on the system."
340 "Nastala chyba při práci s tímto portem." "An error occurred with the specified port."
341 "All multimedia timers are being used by other applications. Quit one of these applications, and then try again." "All multimedia timers are being used by other applications. Quit one of these applications, and then try again."
342 "Systém nezná tento MIDI port." "The system doesn't have a current MIDI port specified."
343 "V systému nejsou nainstalovány MIDI zařízení. Nainstalujte je ze záložky Ovladač v Ovládacím panelu." "The system has no installed MIDI devices. Use the Drivers option from the Control Panel to install a MIDI driver."
344 empty empty
345 empty empty
346 "Okno display chybí." "There is no display window."
347 "Nemohu vytvořit nebo použít okno." "Could not create or use window."
348 "Nemohu přečíst zadaný soubor. Ujistěte se, že soubor stále existuje a zkontrolujte svůj disk nebo síťovou konektivitu." "Cannot read the specified file. Make sure the file is still present, or check your disk or network connection."
349 "Nemohu zapisovat do zadaného souboru. Ujistěte se, že máte dost místa na disku nebo zda jste připojeni k síti." "Cannot write to the specified file. Make sure you have enough disk space or are still connected to the network."
350 empty empty
351 empty empty