Dump of STRINGTABLE #18 (strings 272..287)

STRINGTABLE #18 (strings 272..287)
Compare with English (United States) >>
272 "Byl rozpoznán problém s ovladačem. Zeptejte se dodavatele zařízení na nový ovladač."
273 "Tento příkaz vyžaduje parametr. Zadejte prosím nějaký."
274 "Vámi použité MCI zařízení nepodporuje uvedený příkaz."
275 "Soubor nebyl nalezen. Ujistěte se, že cesta k souboru a jeho jméno jsou platné."
276 "Ovladač zařízení není připraven."
277 "Při inicializaci MCI došlo k problémům. Zkuste restartovat Windows."
278 "Ovladač má problémy a ukončil svou činnost. Ovladač nevrátil popis chyby."
279 "V požadovaném příkazu nelze jako název zařízení použít „all“."
280 "Vyskytly se chyby na více zařízeních. Zadejte příkazy zvlášť pro každé jednotlivé zařízení, aby bylo zjištěno, které zařízení chybuje."
281 "Nedokáži přiřadit soubor s touto příponou vhodnému zařízení."
282 "Uvedený parametr je mimo meze uvedeného příkazu."
283 empty
284 "Tyto parametry nemohou být použity současně."
285 empty
286 "Nemohu uložit soubor. Ujistěte se, že je dost místa na disku nebo je-li Vaše síťové připojení průchozí."
287 "Nemohu najít požadované zařízení. Ujistěte se, že je nainstalováno a že jste jeho název uvedli přesně."