Dump of STRINGTABLE #1 (strings 0..15)

STRINGTABLE #1 (strings 0..15)
Compare with English (United States) >>
0 "Určený příkaz byl proveden."
1 "Nedefinovaná vnější chyba."
2 "Použité ID zařízení je mimo možnosti systému."
3 "Ovladač nebyl povolen."
4 "Zařízení je dosud používáno. Vyčkejte na jeho uvolnění a zkuste to znovu."
5 "Ukazatel na zařízení je neplatný."
6 "V systému není nainstalován žádný ovladač!"
7 "Není dost paměti pro tuto úlohu. Ukončete jednu nebo víc aplikací k získání více volné paměti a zkuste to znovu."
8 "Tato funkce není podporována. Použijte funkci Capabilities k určení, jaké funkce a zprávy ovladač podporuje."
9 "Uvedené číslo chyby není v systému definováno."
10 "Systémové funkci byl předán neplatný příznak."
11 "Systémové funkci byl předán neplatný parametr."
12 empty
13 empty
14 empty
15 empty