Dump of STRINGTABLE #32 (strings 496..511)

STRINGTABLE #32 (strings 496..511)
Compare with English (United States) >>
496 empty
497 empty
498 empty
499 empty
500 empty
501 empty
502 empty
503 empty
504 empty
505 empty
506 empty
507 empty
508 "Je zapotřebí souboru „%1“ z %2"
509 "Neznámé"
510 "Kopírovat soubory z:"
511 "Zadejte cestu k souboru a klikněte na tlačítko OK."