Dump of STRINGTABLE #7 (strings 96..111)

STRINGTABLE #7 (strings 96..111)
Compare with English (United States) >>
96 empty
97 empty
98 empty
99 empty
100 empty
101 "Vložen nový %s objekt do Vašeho dokumentu"
102 "Vložen obsah souboru jako objekt do Vašeho dokumentu, takže ho můžete upravit programem, kterým byl vytvořen."
103 "Procházet"
104 "Soubor není platným OLE modulem. Nelze registrovat OLE propojení."
105 "Přidat řídící prvek"
106 empty
107 empty
108 empty
109 empty
110 empty
111 empty