Dump of STRINGTABLE #2 (strings 16..31)

STRINGTABLE #2 (strings 16..31)
id Czech (Neutral) English (United States)
16 "panel" "pane"
17 "graf" "chart"
18 "dialog" "dialog"
19 "okraj" "border"
20 "seskupování" "grouping"
21 "oddělovač" "separator"
22 "lišta nástrojů" "tool bar"
23 "stavový řádek" "status bar"
24 "tabulka" "table"
25 "hlavička sloupce" "column header"
26 "hlavička řádku" "row header"
27 "sloupec" "column"
28 "řádek" "row"
29 "buňka" "cell"
30 "odkaz" "link"
31 "balónová nápověda" "help balloon"