Dump of STRINGTABLE #66 (strings 1040..1055)

STRINGTABLE #66 (strings 1040..1055)
id Czech (Neutral) English (United States)
1040 "Zadané OID již existuje." "The OID you entered already exists."
1041 "Vybrat úložiště certifikátů" "Select Certificate Store"
1042 "Zvolte prosím úložiště certifikátů." "Please select a certificate store."
1043 "Průvodce importem certifikátu" "Certificate Import Wizard"
1044 "Soubor obsahuje objekty, které neodpovídají zadaným požadavkům. Zvolte prosím jiný soubor." "The file contains objects that do not match the given criteria. Please select another file."
1045 "Soubor k importu" "File to Import"
1046 "Zadejte soubor, který chcete importovat." "Specify the file you want to import."
1047 "Úložiště certifikátů" "Certificate Store"
1048 "Certificate stores are collections of certificates, certificate revocation lists, and certificate trust lists." "Certificate stores are collections of certificates, certificate revocation lists, and certificate trust lists."
1049 "Certifikát X.509 (*.cer; *.crt)" "X.509 Certificate (*.cer; *.crt)"
1050 "Personal Information Exchange (*.pfx; *.p12)" "Personal Information Exchange (*.pfx; *.p12)"
1051 "Certificate Revocation List (*.crl)" "Certificate Revocation List (*.crl)"
1052 "Certificate Trust List (*.stl)" "Certificate Trust List (*.stl)"
1053 "Microsoft Serialized Certificate Store (*.sst)" "Microsoft Serialized Certificate Store (*.sst)"
1054 "CMS/PKCS #7 Messages (*.spc; *.p7b)" "CMS/PKCS #7 Messages (*.spc; *.p7b)"
1055 "Všechny soubory (*.*)" "All files (*.*)"