Dump of DIALOG #108

DIALOG #108
id Czech (Neutral) English (United States)
DIALOG 0, 0, 317, 178 DIALOG 0, 0, 317, 178
STYLE 0x80c00040 STYLE 0x80c00040
EXSTYLE 0x0 EXSTYLE 0x0
CAPTION "Průvodce importem certifikátu" CAPTION "Certificate Import Wizard"
CLASS "" CLASS ""
MENU "" MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg" FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "&Název souboru:", 65535, 130, 0x50020000, 21, 1, 195, 10, 0x0     CONTROL "&File name:", 65535, 130, 0x50020000, 21, 1, 195, 10, 0x0
    CONTROL "", 2701, 129, 0x50810080, 21, 11, 208, 14, 0x0     CONTROL "", 2701, 129, 0x50810080, 21, 11, 208, 14, 0x0
    CONTROL "P&rocházet...", 2702, 128, 0x50010000, 236, 11, 60, 14, 0x0     CONTROL "B&rowse...", 2702, 128, 0x50010000, 236, 11, 60, 14, 0x0
    CONTROL "Poznámka: následující formáty souborů mohou obsahovat více než jeden certifikát, seznam zneplatněných certifikátů či seznam důvěry certifikátu:", 65535, 130, 0x50020000, 21, 30, 265, 16, 0x0     CONTROL "Note: The following file formats may contain more than one certificate, certificate revocation list, or certificate trust list:", 65535, 130, 0x50020000, 21, 30, 265, 16, 0x0
    CONTROL "Cryptographic Message Syntax Standard/PKCS #7 Messages (*.p7b)", 65535, 130, 0x50020000, 31, 53, 265, 10, 0x0     CONTROL "Cryptographic Message Syntax Standard/PKCS #7 Messages (*.p7b)", 65535, 130, 0x50020000, 31, 53, 265, 10, 0x0
    CONTROL "Personal Information Exchange/PKCS #12 (*.pfx; *.p12)", 65535, 130, 0x50020000, 31, 68, 265, 10, 0x0     CONTROL "Personal Information Exchange/PKCS #12 (*.pfx; *.p12)", 65535, 130, 0x50020000, 31, 68, 265, 10, 0x0
    CONTROL "Microsoft Serialized Certificate Store (*.sst)", 65535, 130, 0x50020000, 31, 83, 265, 10, 0x0     CONTROL "Microsoft Serialized Certificate Store (*.sst)", 65535, 130, 0x50020000, 31, 83, 265, 10, 0x0