Dump of DIALOG #105

DIALOG #105
id Czech (Neutral) English (United States)
DIALOG 0, 0, 200, 68 DIALOG 0, 0, 200, 68
STYLE 0x80c00040 STYLE 0x80c00040
EXSTYLE 0x0 EXSTYLE 0x0
CAPTION "Přidat účel" CAPTION "Add Purpose"
CLASS "" CLASS ""
MENU "" MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg" FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Přidat identifikátor objektu (OID) pro zamýšlený účel certifikátu:", 65535, 130, 0x50020000, 6, 6, 190, 28, 0x0     CONTROL "Add the object identifier (OID) for the certificate purpose you wish to add:", 65535, 130, 0x50020000, 6, 6, 190, 28, 0x0
    CONTROL "", 2500, 129, 0x50a10044, 6, 28, 190, 14, 0x0     CONTROL "", 2500, 129, 0x50a10044, 6, 28, 190, 14, 0x0
    CONTROL "OK", 1, 128, 0x50010000, 33, 48, 60, 14, 0x0     CONTROL "OK", 1, 128, 0x50010000, 33, 48, 60, 14, 0x0
    CONTROL "Storno", 2, 128, 0x50010000, 100, 48, 60, 14, 0x0     CONTROL "Cancel", 2, 128, 0x50010000, 100, 48, 60, 14, 0x0