Dump of DIALOG #103

DIALOG #103
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 255, 256
STYLE 0x10c00040
EXSTYLE 0x0
CAPTION "Distancování se od odpovědnosti"
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "", 2300, "RichEdit20W", 0x58800804, 6, 10, 241, 200, 0x0
    CONTROL "Zavřít", 1, 128, 0x50010000, 73, 216, 85, 14, 0x0
    CONTROL "Více informací", 2301, 128, 0x50010000, 162, 216, 85, 14, 0x0