Dump of STRINGTABLE #79 (strings 1248..1263)

STRINGTABLE #79 (strings 1248..1263)
id Czech (Neutral) English (United States)
1248 "podepsání certifikátu" "Certificate Signing"
1249 "Off-line CRL Signing" "Off-line CRL Signing"
1250 "CRL Signing" "CRL Signing"
1251 "Pouze pro zašifrování" "Encipher Only"
1252 "Pouze pro rozšifrování" "Decipher Only"
1253 "SSL ověřování klienta" "SSL Client Authentication"
1254 "SSL ověřování serveru" "SSL Server Authentication"
1255 "S/MIME" "S/MIME"
1256 "Podpis" "Signature"
1257 "SSL certifikační autorita" "SSL CA"
1258 "S/MIME CA" "S/MIME CA"
1259 "Signature CA" "Signature CA"
1260 empty empty
1261 empty empty
1262 empty empty
1263 empty empty