Dump of STRINGTABLE #76 (strings 1200..1215)

STRINGTABLE #76 (strings 1200..1215)
id Czech (Neutral) English (United States)
1200 "Identifikátor klíče =" "KeyID="
1201 "Vydavatel certifikátu" "Certificate Issuer"
1202 "Sériové číslo certifikátu" "Certificate Serial Number="
1203 "Jiný název =" "Other Name="
1204 "Emailová adresa" "Email Address="
1205 "DNS název =" "DNS Name="
1206 "Directory Address" "Directory Address"
1207 "URL=" "URL="
1208 "IP Adresa =" "IP Address="
1209 "Síťová maska =" "Mask="
1210 "Registrovaný identifikátor =" "Registered ID="
1211 "Neznámé použití klíče" "Unknown Key Usage"
1212 "Typ subjektu =" "Subject Type="
1213 "Certifikační autorita" "CA"
1214 "End Entity" "End Entity"
1215 "Path Length Constraint=" "Path Length Constraint="