Dump of STRINGTABLE #72 (strings 1136..1151)

STRINGTABLE #72 (strings 1136..1151)
id Czech (Neutral) English (United States)
1136 "Všechny aplikační politiky" "All application policies"
1137 "Directory Service Email Replication" "Directory Service Email Replication"
1138 "Certificate Request Agent" "Certificate Request Agent"
1139 "Doživotní podepisování" "Lifetime Signing"
1140 "All issuance policies" "All issuance policies"
1141 "Trusted Root Certification Authorities" "Trusted Root Certification Authorities"
1142 "Osobní" "Personal"
1143 "Intermediate Certification Authorities" "Intermediate Certification Authorities"
1144 "Ostatní lidé" "Other People"
1145 "Důvěryhodní vydavatelé" "Trusted Publishers"
1146 "Nedůvěryhodné certifikáty" "Untrusted Certificates"
1147 empty empty
1148 empty empty
1149 empty empty
1150 empty empty
1151 empty empty