Dump of STRINGTABLE #69 (strings 1088..1103)

STRINGTABLE #69 (strings 1088..1103)
id Czech (Neutral) English (United States)
1088 "Previous CA Certificate Hash" "Previous CA Certificate Hash"
1089 "Virtual Base CRL Number" "Virtual Base CRL Number"
1090 "Next CRL Publish" "Next CRL Publish"
1091 "CA Encryption Certificate" "CA Encryption Certificate"
1092 "Key Recovery Agent" "Key Recovery Agent"
1093 "Certificate Template Information" "Certificate Template Information"
1094 "Enterprise Root OID" "Enterprise Root OID"
1095 "Dummy Signer" "Dummy Signer"
1096 "Šifrovaný soukromý klíč" "Encrypted Private Key"
1097 "Zveřejněná umístnění CRL" "Published CRL Locations"
1098 "Enforce Certificate Chain Policy" "Enforce Certificate Chain Policy"
1099 "Identifikátor transakce" "Transaction Id"
1100 "Sender Nonce" "Sender Nonce"
1101 "Recipient Nonce" "Recipient Nonce"
1102 "Registrační informace" "Reg Info"
1103 "Získat certifikát" "Get Certificate"