Dump of STRINGTABLE #66 (strings 1040..1055)

STRINGTABLE #66 (strings 1040..1055)
Compare with English (United States) >>
1040 "Netscape – komentář"
1041 empty
1042 empty
1043 empty
1044 "Země/oblast"
1045 "Organizace"
1046 "Organizační jednotka"
1047 "Běžné jméno"
1048 "Lokalita"
1049 "Stát či provincie"
1050 "Titul"
1051 "Jméno"
1052 "Iniciály"
1053 "Příjmení"
1054 "Doménová část"
1055 "Adresa"