Dump of DIALOG #101

DIALOG #101
Compare with English (United States) >>
DIALOGEX 100, 100, 400, 340, 0
STYLE 0x90cf0048
EXSTYLE 0x0
CAPTION "Detalls d'error de programa"
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
    CONTROL "", 103, 129, 0x50b10804, 4, 4, 392, 272, 0x10000
    CONTROL "Si aquest problema no està present en el Windows i encara no s'ha reportat, podeu desar la informació detallada a un fitxer utilitzant el botó "Anomenar i Desar", i llavors <a href="https://wiki.winehq.org/Bugs">presentar un informe d'error</a> i ajuntar aquest fitxer a l'informe.", 102, "SysLink", 0x50000000, 6, 285, 388, 32, 0x0
    CONTROL "Tanca", 1, 128, 0x50010001, 326, 320, 70, 16, 0x0
    CONTROL "Anomena i &desa...", 202, 128, 0x50010000, 252, 320, 70, 16, 0x0