Dump of DIALOG #100

DIALOG #100
Compare with English (United States) >>
DIALOGEX 100, 100, 273, 175, 0
STYLE 0x80c800c8
EXSTYLE 0x0
CAPTION "Error de programa"
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
    CONTROL "", 100, 130, 0x50820000, 0, 0, 273, 52, 0x0
    CONTROL "El programa %s ha trobat un problema greu i necessita tancar-se. Sentim les molèsties.", 101, 130, 0x50020000, 27, 10, 224, 30, 0x0
    CONTROL "Això pot ser causat per un problema en el programa o una deficiència en el Wine. Potser voleu comprovar la <a href="https://appdb.winehq.org">base de dades d'aplicacions</a> per suggeriments sobre l'execució d'aquesta aplicació.", 102, "SysLink", 0x50000000, 27, 60, 224, 100, 0x0
    CONTROL "Tanca", 1, 128, 0x50010001, 205, 151, 60, 16, 0x0
    CONTROL "&Mostra detalls", 201, 128, 0x50010000, 140, 151, 60, 16, 0x0