Dump of STRINGTABLE #2055 (strings 32864..32879)

STRINGTABLE #2055 (strings 32864..32879)
Compare with English (United States) >>
32864 "El procés ha de tenir afinitat amb almenys un processador"
32865 "Opció no vàlida"
32866 "No s'ha pogut definir o accedir a l'afinitat del procés"
32867 "Procés inactiu del sistema"
32868 "No està responent"
32869 "S'està executant"
32870 "Tasca"
32871 "Estat"
32872 "Canals de depuració"
32873 empty
32874 empty
32875 empty
32876 empty
32877 empty
32878 empty
32879 empty