Dump of STRINGTABLE #6 (strings 80..95)

STRINGTABLE #6 (strings 80..95)
Compare with English (United States) >>
80 "Altra"
81 "Servidor fora de línia"
82 "Error local"
83 "Error en codificar"
84 "Error en descodificar"
85 "Temps d'espera superat"
86 "Autenticació desconeguda"
87 "Error de filtre"
88 "Cancel·lat per usuari"
89 "Error de paràmetre"
90 "Cap memòria"
91 "No es pot connectar al servidor LDAP"
92 "Aquesta versió del protocol LDAP no admet l'operació"
93 "No s'ha trobat el control especificat en el missatge"
94 "Cap resultat present en el missatge"
95 "Més resultats retornats"