Dump of STRINGTABLE #5 (strings 64..79)

STRINGTABLE #5 (strings 64..79)
Compare with English (United States) >>
64 "Violació de nom"
65 "Violació de classe d'objecte"
66 "Només es permet en ells fulls"
67 "No es permet en RDN"
68 "Ja existeix"
69 "Cap modificador de classe d'objecte"
70 "Resultats massa grans"
71 "Afecta múltiples DSA"
72 empty
73 empty
74 empty
75 empty
76 empty
77 empty
78 empty
79 empty