Dump of MESSAGE #1

MESSAGE #1
Compare with English (United States) >>
0 "S'ha superat el temps d'espera de la sol·licitud.\n"
1 "Ha ocorregut un error intern.\n"
2 "L'URL no és vàlid.\n"
3 "No s'ha pogut reconèixer l'esquema URL o no és compatible.\n"
4 "No s'ha pogut resoldre el nom de servidor.\n"
5 "L'operació demanada no és vàlida.\n"
6 "S'ha cancel·lat l'operació, usualment perquè s'ha tancat l'identificador en el qual la sol·licitud s'estava operant abans que es completés l'operació.\n"
7 "No s'ha pogut ubicar l'element demanat.\n"
8 "L'intent de connectar al servidor ha fallat.\n"
9 "S'ha terminat la connexió amb el servidor.\n"
10 "La data del certificat SSL que s'ha rebut del servidor està malmesa. El certificat està caducat.\n"
11 "El nom comú del certificat SSL (camp de nom de màquina) és incorrecte.\n"