Dump of STRINGTABLE #72 (strings 1136..1151)

STRINGTABLE #72 (strings 1136..1151)
Compare with English (United States) >>
1136 "S'està registrant l'usuari"
1137 "S'estan eliminant els fitxers duplicats"
1138 "S'estan actualitzant les cadenes d'entorn"
1139 "S'estan eliminant les aplicacions"
1140 "S'estan eliminant els fitxers"
1141 "S'estan eliminant les carpetes"
1142 "S'estan eliminant les entrades en els fitxers INI"
1143 "S'estan eliminant els components ODBC"
1144 "S'estan eliminant els valors del registre de sistema"
1145 "S'estan eliminant les dreceres"
1146 "S'estan cercant productes qualificants"
1147 "S'estan registrant els mòduls"
1148 "S'estan desregistrant els mòduls"
1149 "S'estan inicialitzant els directoris ODBC"
1150 "S'estan iniciant serveis"
1151 "S'estan aturant els serveis"