Dump of STRINGTABLE #1 (strings 0..15)

STRINGTABLE #1 (strings 0..15)
Compare with English (United States) >>
0 empty
1 empty
2 empty
3 empty
4 "No s'ha pogut obrir el paquet d'instal·lació especificat. Si us plau, comproveu el camí del fitxer i torneu a intentar."
5 "no s'ha trobat el camí %s"
6 empty
7 empty
8 empty
9 "inseriu el disc %s"
10 "Instal·lador del Windows %s\n
\n
Ús:\n
msiexec ordre {paràmetre requerit} [paràmetre opcional]\n
\n
Instal·lar un producte:\n
\t/i {paquet|codi_de_producte} [propietat]\n
\t/package {paquet|codi_de_producte} [propietat]\n
\t/a paquet [propietat]\n
Reparar una instal·lació:\n
\t/f[p|o|e|d|c|a|u|m|s|v] {paquet|codi_de_producte}\n
Desinstal·lar un producte:\n
\t/uninstall {paquet|codi_de_producte} [propietat]\n
\t/x {paquet|codi_de_producte} [propietat]\n
Publicar un producte:\n
\t/j[u|m] paquet [/t transformació] [/g id_de_llengua]\n
Aplicar un pedaç:\n
\t/p paquet_de_pedaç [propietat]\n
\t/p paquet_de_pedaç /a paquet [propietat]\n
Modificadors de Registre i IU per les ordres a dalt:\n
\t/l[*][i|w|e|a|r|u|c|m|o|p|v|][+|!] fitxer_de_registre\n
\t/q{|n|b|r|f|n+|b+|b-}\n
Registrar un servei MSI:\n
\t/y\n
Desregistrar un servei MSI:\n
\t/z\n
Mostrar aquesta ajuda:\n
\t/help\n
\t/?\n"
11 "introduïu quina carpeta conté %s"
12 "manca la font d'instal·lació de la característica"
13 "manca la unitat de xarxa de la característica"
14 "característica de:"
15 "trieu quina carpeta conté %s"