Dump of STRINGTABLE #19 (strings 288..303)

STRINGTABLE #19 (strings 288..303)
Compare with English (United States) >>
288 empty
289 empty
290 empty
291 empty
292 empty
293 empty
294 empty
295 empty
296 empty
297 empty
298 empty
299 empty
300 "Port local"
301 "'%s' no és un nom de port vàlid"
302 "El port %s ja existeix"
303 "Aquest port no té opcions per a configurar"