Dump of DIALOG #1000

DIALOG #1000
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 320, 220
STYLE 0x48c00040
EXSTYLE 0x0
CAPTION "General"
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Pàgina d'inici", 65535, 128, 0x50000007, 4, 4, 312, 56, 0x0
    CONTROL "Podeu triar l'adreça que s'utilitzarà com la vostra pàgina d'inici.", 65535, 130, 0x50020000, 10, 14, 300, 10, 0x0
    CONTROL "", 1000, 129, 0x50810080, 10, 26, 300, 12, 0x0
    CONTROL "Pàgina act&ual", 1001, 128, 0x50010000, 58, 42, 80, 14, 0x0
    CONTROL "Pàgina &per defecte", 1002, 128, 0x50010000, 144, 42, 80, 14, 0x0
    CONTROL "Pàgina en &blanc", 1003, 128, 0x50010000, 230, 42, 80, 14, 0x0
    CONTROL "Historial de navegació", 65535, 128, 0x50000007, 4, 66, 312, 42, 0x0
    CONTROL "Podeu eliminar les pàgines en memòria cau, galetes i altres dades.", 65535, 130, 0x50020000, 10, 76, 300, 10, 0x0
    CONTROL "Suprimei&x fitxers...", 1004, 128, 0x50010000, 144, 90, 80, 14, 0x0
    CONTROL "Confi&guració...", 1005, 128, 0x50010000, 230, 90, 80, 14, 0x0