Dump of STRINGTABLE #70 (strings 1104..1119)

STRINGTABLE #70 (strings 1104..1119)
Compare with English (United States) >>
1104 "Permet la comunicació segura a través d'Internet"
1105 "Permet que les dades se signin amb l'hora actual"
1106 "Us permet signar digitalment una llista de certificats de confiança"
1107 "Permet que les dades en el disc es xifrin"
1108 "Recuperació de fitxers"
1109 "Verificació de controladors de maquinari del Windows"
1110 "Verificació de components de sistema del Windows"
1111 "Verificació de components de sistema del Windows OEM"
1112 "Verificació de components de sistema del Windows Incrustat"
1113 "Signatari de llista d'arrel"
1114 "Subordinació qualificada"
1115 "Recuperació de clau"
1116 "Signatura de document"
1117 "Signatura de tota la vida"
1118 "Drets digitals"
1119 "Llicències de paquet de claus"