Dump of DIALOG #1000

DIALOG #1000
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 320, 220
STYLE 0x48c00040
EXSTYLE 0x0
CAPTION "Xeneral"
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Páxina d'aniciu", 65535, 128, 0x50000007, 4, 4, 312, 56, 0x0
    CONTROL "Pues escoyer la direición que va usase como páxina d'aniciu.", 65535, 130, 0x50020000, 10, 14, 300, 10, 0x0
    CONTROL "", 1000, 129, 0x50810080, 10, 26, 300, 12, 0x0
    CONTROL "Páxina &actual", 1001, 128, 0x50010000, 58, 42, 80, 14, 0x0
    CONTROL "&Páxina predeterminada", 1002, 128, 0x50010000, 144, 42, 80, 14, 0x0
    CONTROL "Páxina &balera", 1003, 128, 0x50010000, 230, 42, 80, 14, 0x0
    CONTROL "Historial de restolar", 65535, 128, 0x50000007, 4, 66, 312, 42, 0x0
    CONTROL "Pues desaniciar páxines, cookies y otros datos de la caché.", 65535, 130, 0x50020000, 10, 76, 300, 10, 0x0
    CONTROL "Desaniciar &ficheros...", 1004, 128, 0x50010000, 144, 90, 80, 14, 0x0
    CONTROL "&Axustes...", 1005, 128, 0x50010000, 230, 90, 80, 14, 0x0