Dump of MENU #2200

MENU #2200
Compare with English (United States) >>
0 "&Datoteka"
1003 "&Nova ...\tCtrl+N"
1001 "&Odpri ...\tCtrl+O"
1002 "&Shrani\tCtrl+S"
1004 "Shr&ani kot ..."
0 SEPARATOR
1010 "Na&tisni ...\tCtrl+P"
1011 "Pr&edogled tiskanja"
1012 "Nastavitev s&trani ..."
0 SEPARATOR
1000 "&Končaj"
0 "Ur&edi"
1307 "&Razveljavi\tCtrl+Z"
1308 "Uve&ljavi\tCtrl+Y"
0 SEPARATOR
1311 "Iz&reži\tCtrl+X"
1310 "&Kopiraj\tCtrl+C"
1312 "&Prilepi\tCtrl+V"
1313 "Po&čisti\tDel"
1300 "Izberi &vse\tCtrl+A"
0 SEPARATOR
1014 "Na&jdi ...\tCtrl+F"
1015 "Najdi n&aslednje\tF3"
1016 "Za&menjaj ...\tCtrl+H"
0 SEPARATOR
1302 "Sam&o za branje"
1303 "Spr&emenjeno"
0 SEPARATOR
0 "Do&datno"
1301 "Poda&tki o izbiri"
1304 "Oblika zna&kov"
1306 "Pr&ivzeta oblika znakov"
1305 "Ob&lika odstavka"
1309 "Pridobi &besedilo"
0 "&Pogled"
1500 "Orodna vrs&tica"
1501 "O&blikovna vrstica"
1503 "&Ravnilo"
1502 "Vrstica &stanja"
0 SEPARATOR
1604 "M&ožnosti ..."
0 "Vstav&i"
1600 "&Datum in čas ..."
0 "&Oblika"
1330 "&Pisava ..."
1325 "&Lists"
1315 "&Vrstične oznake"
1316 "Numbers"
1317 "Letters - lower case"
1318 "Letters - upper case"
1319 "Roman numerals - lower case"
1320 "Roman numerals - upper case"
1601 "&Odstavek ..."
1602 "&Zavihki ..."
0 "Oza&dje"
1200 "&Sistemska\tCtrl+1"
1201 "&Svetlo rumena\tCtrl+2"
0 "Pomo&č"
1603 "&O Wine Wordpad-u"